Amb la finalitat de flexibilitzar-lo de cara a la seva posterior manipulació, el nostre suro és sotmès a una segona bullida. L’eina de treball clau en aquesta part del procés consisteix en una innovadora càmera d’esterilització que inicialment dutxa els fardells i llavors els manté durant tres hores a una temperatura de 100ºC mitjançant pressió i vapor, sempre amb aigua neta, descalcificada i periòdicament analitzada. Aquest procés ens permet reduir a mínims, o fer desaparèixer, els nivells de TCA, les impureses, els fongs, els tanins, els volàtils,... que poguessin encara  existir.