La nostra màxima és el respecte pel medi ambient i la millora diària, adaptant-nos constantment a les exigències del mercat i assolint totes les certificacions que calguin per millorar el nostre producte i poder donar un millor servei als nostres clients. En totes les etapes del nostre procés productiu apliquem un rigorós control, per tal d’assegurar la qualitat del producte. Alhora, totes les nostres partides són analitzades per un laboratori extern.

Actualment, gaudim de la certificació SYSTECODE PREMIUM -Codi internacional de bones pràctiques- per a l’activitat de fabricació de taps naturals per a vins tranquils i l’activitat de rentat. Alhora, tenim implantats sistemes de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 9001 i treballem segons els requisits establerts per reduir el CO2 en el nostre procés de fabricació i aconseguir un producte amb una petjada de carboni mediambientalment sostenible.