Tot i disposar de la tecnologia electrònica més avançada, mantenim la selecció manual, un segon filtre que avala el primer triatge, doncs creiem que hi ha matisos específics de les classes que només és poden concretar amb l’ull humà i els anys d’experiència del nostre personal qualificat.